Groep 4

https://franciscus-middelburg.nl/wp-content/uploads/Groep-4-2020-2021-bewerkt-725x543.jpeg

Elke dag in groep 4 begint met het gebed: hoger dan de blauwe luchten. We gaan dan verder met Trefwoord; onze godsdienst methode. In groep 4 kunnen kinderen hun eerste communie doen. In de school besteden we hier aandacht aan, de echte voorbereiding wordt echter gedaan vanuit de parochie.

In groep 4 starten we met de leesmethode Station Zuid. De kinderen leren niet alleen langere woorden lezen, maar ook de zinnen worden steeds langer. Verder leren de kinderen ook op toon lezen. We besteden dagelijks tijd aan het woordlezen en tekstlezen.
De kinderen in groep 4 houden ook hun allereerste boekbespreking. Het gaat er bij deze boekbespreking vooral om dat de kinderen voor de groep durven praten.

Spelling neemt vanaf groep 4 een belangrijk onderdeel in van de lessen. We werken met de methode staal. We leren spellingcategorieën met een pictogram, een gebaar en een zin waarin de regel benoemd wordt. Zo zijn er bijvoorbeeld hakwoorden, zingwoorden, plankwoorden en aai, ooi, oei woorden.
Het rekenonderwijs breidt zich uit naar sommen tot 100. De kinderen leren rekenen in schema’s en maken kennis met het metriek stelsel. Kinderen in groep 4 leren klokkijken en rekenen met geld. De kinderen gaan ook voor het eerst kennismaken met vermenigvuldigen. Het is de bedoeling dat alle kinderen aan het eind van groep 4 hun Klein Tafeldiploma hebben behaald.

In de kleutergroepen en groep 3 worden allerlei activiteiten aangeboden die te maken hebben met begrijpend luisteren. In groep 4 wordt, vanaf december, overgegaan op begrijpend lezen.
Bij het schrijfonderwijs leren de kinderen, naast de goede verbindingen tussen letters, ook alle hoofdletters schrijven. Ze leren ook wanneer ze deze moeten gebruiken.

In groep 4 wordt dus behoorlijk hard gewerkt. Gelukkig zijn er ook voldoende momenten van beweging. Bewegingstussendoortjes, cooperatieve opdrachten, en bewegen bij de muzieklessen.
Twee keer per week hebben de kinderen gymnastiek. Verder zijn er ook de klassenbouwers en teambouwers die tevens bijdragen aan de sfeer en het groepsgevoel.