Groep 6a

img

Groep 6

Als groep 6 leerling zit je eindelijk in de bovenbouw. Daar horen allerlei nieuwe vaardigheden bij.
Zo werken we nu met regelmaat op chromebooks. In onze eigen Google-omgeving leren we informatie op te zoeken en te verwerken. Ook werken we met verschillende leerprogramma’s voor bijvoorbeeld rekenen en spelling.

We houden dit jaar allemaal een boekbespreking, spreekbeurt en presenteren een nieuwsbericht.
Ook wordt er meer van onze zelfstandigheid verwacht. We leren plannen, doelen stellen en we zijn steeds meer verantwoordelijk voor ons eigen leerproces.
We zijn daarom vanaf dit schooljaar ook zelf aanwezig bij onze rapportgesprekken.