Leerlingenraad

Met ingang van schooljaar 2011-2012 is er een leerlingenraad ingesteld. D.m.v. verkiezingen in de groepen 5 t/m 8 zijn er vier vertegenwoordigers gekozen. De bedoeling is dat de vertegenwoordigers twee schooljaren in de leerlingenraad zitten. Jaarlijks zijn er verkiezingen in groep 5 en 7.

Taken leerlingenraad

Meedenken/praten/voorstellen praktische zaken/methoden/speelplein

Meehelpen met organiseren van activiteiten (spelletjesavond e.d.)

Communicatie leerlingenraadzaken naar medeleerlingen toe (website, weekblad, vertellen in de groep)

Verslag maken over de afspraken die gemaakt zijn .

Signaleren wat er leeft op school teneinde dit te kunnen bespreken  in de LLR vergadering.

Overleg op gemeentelijk niveau met leerlingen van andere leerlingenraden

De leerlingenraad komt ongeveer vier maal per schooljaar bijeen in de directiekamer om te overleggen met de directeur. Tijdens het eerste overleg wordt een voorzitter aangewezen en de data van de bijeenkomsten vastgelegd. Ook wordt per keer een notulist aangewezen. Na het vastleggen van de notulen, zullen deze ook op de website worden gepubliceerd. De notulen worden door de vertegenwoordigers besproken in de groepen en door de directeur in de teamvergadering.

De leerlingenraad bestaat schooljaar 2018-2019 uit de volgende leerlingen:

Chloe Zerbib groep 8B
Stijn Bazen groep 8A
Maik Oele groep 7
Maud Schuppert groep 6
Jennifer Snoek groep 5