Ouderwerkgroep

De taak van de ouderwerkgroep (OWG) is in de eerste plaats de kinderen een onvergetelijke tijd te bezorgen. Dat doet de OWG door activiteiten te organiseren of te helpen bij activiteiten die door de school georganiseerd worden. Daarnaast wil de OWG hier zoveel mogelijk ouders bij betrekken, om zodoende een goede wisselwerking tussen het team, de OWG en de ouders te krijgen.

Om deze wisselwerking gestalte te geven is een intekenlijst samengesteld met activiteiten waarbij ouders betrokken kunnen worden. U ontvangt u als ouders/verzorgers  aan het begin van het schooljaar een intekenlijst met alle schoolactiviteiten. Met  deze lijst kunt u zich opgeven om te helpen tijdens deze activiteiten. De OWG en het team inventariseren de aanmeldingen en indien het organiseren van een activiteit het vraagt, kunt u door een van de leden van de OWG of door iemand van het team benaderd worden om aan de organisatie deel te nemen of een andere invulling aan uw betrokkenheid te geven. Indien u niets hoort, dan hebben we op dat moment genoeg hulp. Hopelijk kunnen wij dan op een ander moment van uw hulp gebruik maken.

De leden van de Ouderwerkgroep zijn:

https://franciscus-middelburg.nl/wp-content/uploads/Ineke-Hoogendoorn-320x230.jpg

Ineke Hoogendoorn

https://franciscus-middelburg.nl/wp-content/uploads/Inge-de-Kreek-320x230.jpg

Inge de Kreek

https://franciscus-middelburg.nl/wp-content/uploads/image0-2-320x230.jpeg

Suely Rico

https://franciscus-middelburg.nl/wp-content/uploads/Lisette-van-der-Weele-320x230.jpg

Liseth van der Weele

https://franciscus-middelburg.nl/wp-content/uploads/Marjolein-van-het-Reve-320x230.jpg

Marjolein van het Reve

https://franciscus-middelburg.nl/wp-content/uploads/Sylvia-Trimpe-320x230.jpg

Sylvia Trimpe

https://franciscus-middelburg.nl/wp-content/uploads/Vanessa-Lau-320x400.jpg

Vanessa Lau

https://franciscus-middelburg.nl/wp-content/uploads/Ernst-Peter-Verbuijs-320x400.jpg

Ernst-Peter Verbuijs

https://franciscus-middelburg.nl/wp-content/uploads/Rachel-Platteeuw-320x400.jpg

Rachel Platteeuw

Elke eerste maandag van de maand, tenzij anders afgesproken, vergadert de OWG met 2 vertegenwoordigers van het team. Op zo’n avond worden agendapunten,  zoals notulen, eigen mededelingen en mededelingen vanuit het team, te organiseren feesten, onder het genot van een kopje koffie besproken.

De ene keer fungeert de OWG als hulp van het team, de andere keer staat de OWG aan het hoofd van een organisatie. Een enkele keer is de OWG betrokken bij iets anders wat op school gebeurt of gebeuren moet .

Als laatste willen wij graag een oproep doen aan u als ouder om toch zoveel mogelijk de vrijwillige ouderbijdrage te betalen want daaruit kunnen wij onze activiteiten bekostigen. Enkele voorbeelden zijn; cadeaus voor Sinterklaas, kerstfeest, paasontbijt/lunch, versieren school, ijsje schoolreis, avond 4-daagse, prijzen carnaval. Mochten wij niet voldoende ouderbijdragen ontvangen dan zullen we helaas genoodzaakt zijn om enkele activiteiten minder uitgebreid te vieren of zelfs te schrappen. Dit heeft niet onze voorkeur, maar soms kan het niet anders.