KOW Peutergroep Boemerang

 De peutergroep is gevestigd in Basisschool Franciscus. Er is 1 groep en er is plaats voor maximaal 16 kinderen. De peutergroep is 3 dagdelen geopend: Maandagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. Vanaf 28-08-2017 wordt de maandagmiddag verschoven naar de maandagochtend. Van deze ruimte wordt ook gebruik gemaakt door de Buitenschoolse opvang. Er is een groot schoolplein waar afwisselend wordt gespeeld door de schoolkinderen en de kinderen die naar de peutergroep komen.

In de omgeving van peutergroep Boemerang is een park waar ook de kinderboerderij en speeltuin Het Meiveld zich bevinden. Op loopafstand is winkelcentrum Dauwendaele. Verder zijn basisschool de Wilgenhof en Vossenburch in deze wijk gevestigd.

Uw kind is van harte welkom om te komen spelen, leren en genieten op PG Boemerang

Voor de peutergroep betaalt u maandelijks een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Deze ouderbijdragetabel treft u onder “Wat moet ik betalen?” op deze site.

VVE
Als een kind extra ontwikkelingsstimulering nodig blijkt te hebben op het gebied van spraak/ taal, rekenen, motoriek of op het sociaal-emotionele vlak bieden we die mogelijkheid. In dat geval wordt met de ouders overlegd voor het volgen van extra dagdelen in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).