Ouderwerkgroep

De taak van de ouderwerkgroep(OWG) is in de eerste plaats de kinderen een onvergetelijke tijd te bezorgen. Dat doet de owg door activiteiten te organiseren of te helpen bij activiteiten die door de school georganiseerd worden. Daarnaast wil de owg hier zoveel mogelijk ouders bij betrekken,om zodoende een goede wisselwerking tussen bestuur,het team,de owg en de ouders te krijgen.

Om deze wisselwerking gestalte te geven is een intekenlijst samengesteld met activiteiten waarbij ouders betrokken kunnen worden. U ontvangt deze lijst aan het begin van het schooljaar. Deze wordt meegegeven met uw kind .Via deze lijst kunt u zich voor hulp voor de betreffende activiteiten opgeven. De owg en het team inventariseren de binnengekomen formulieren en indien het organiseren van een activiteit het vraagt,kunt u door een van de leden van de owg of door iemand van het team benaderd worden om aan de organisatie deel te nemen of een andere invulling aan uw betrokkenheid te geven. Mocht u voor uw opgegeven activiteit niets vernomen hebben om hier aan mee te helpen dan hebben we op dat moment genoeg hulp. Hopelijk kunnen wij dan op een ander moment van uw hulp gebruik maken.

Leden Ouderwerkgroep:
Sigrid Jense
Monique Poelman
Jolanda Bos
Christine Swanenberg
Ernst-Peter Verbuys
Kristel van de Vooren
Liseth van der Weele

Elke eerste maandag van de maand, tenzij anders afgesproken vergadert de owg met 3 vertegenwoordigers van het team onderwijzers. Op zo’n avond worden agendapunten,waaronder een aantal steeds terugkerende, zoals notulen, eigen mededelingen en mededelingen vanuit het team, onder het genot van een kopje koffie besproken.

De ene keer fungeert de owg als hulp van het team, de andere keer staat de owg aan het hoofd van een organisatie. Een enkele keer is de owg betrokken bij iets anders wat op school gebeurt of gebeuren moet .Bent u geïnteresseerd in een functie in de owg, laat het onze voorzitter weten of anders via de leerkracht van uw kind .Zij brengen u met ons in contact.
Als laatste willen wij graag een oproep doen aan alle ouders om toch zoveel mogelijk de vrijwillige ouderbijdrage te betalen want daaruit kunnen wij onze activiteiten bekostigen. Enkele voorbeelden zijn; kado’s voor 5 december,kerstfeest,paasontbijt/lunch .Mochten wij niet voldoende ontvangen dan zullen we helaas genoodzaakt zijn om enkele activiteiten minder uitgebreid te vieren of zelfs te schrappen. Dit is heeft niet onze voorkeur maar soms kan het niet anders.