Leerlingenraad

Op de Franciscusschool zijn we al 8 jaar bezig met een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten kinderen van groep 5 t/m 8. Van elke klas wordt 1 iemand gekozen. Deze vertegenwoordiger zit twee schooljaren in de leerlingenraad. Jaarlijks zijn er verkiezingen in groep 5 en 7.

https://franciscus-middelburg.nl/wp-content/uploads/IMG_6525-1-scaled-650x405.jpg

Taken van de leerlingenraad:

Meedenken en praten over praktische zaken zoals methoden en speelplein. De leerlingen van de leerlingenraad komen zelf met voorstellen.

Meehelpen met organiseren van activiteiten.

De kinderen die in de leerlingenraad zitten praten met hun klasgenoten over ideeën en voorstellen. Na een leerlingenraadvergadering vertellen de kinderen van de leerlingenraad in de klas of de plannen door kunnen gaan en hoe.

De leerlingenraad houdt in de gaten wat er nodig is in de school.

Een keer per jaar gaat de leerlingenraad naar het gemeentehuis om te overleggen met andere leerlingenraden.

De leerlingenraad komt ongeveer vier keer per schooljaar bij elkaar in de directiekamer om te overleggen met de directeur. Bij ieder overleg wordt een notulist gekozen. De notulist gebruikt een chromebook om de gespreksonderwerpen en afspraken op te schrijven. De notulen worden door de kinderen van de leerlingenraad besproken in de groepen en door de directeur met het team in de teamvergadering. Klik voor de notulen van de leerlingenraad hier.

De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit de volgende leerlingen:

https://franciscus-middelburg.nl/wp-content/uploads/CKF_4813-scaled-300x500.jpg

Siem

https://franciscus-middelburg.nl/wp-content/uploads/CKF_6653PASFOTO-scaled-300x500.jpg

Mara

https://franciscus-middelburg.nl/wp-content/uploads/CKF_6495PASFOTO-1-scaled-300x500.jpg

Novah

https://franciscus-middelburg.nl/wp-content/uploads/CKF_6315PASFOTO-scaled-300x500.jpg

Verona

https://franciscus-middelburg.nl/wp-content/uploads/CKF_6763PASFOTO-300x500.jpg

Jill