Groepen

Bij de start van schooljaar 2023-2024 gaan er ongeveer 270 kinderen naar onze school. We werken dit jaar daarom met 12 groepen.

Groepen 1/2

We hebben drie groepen 1/2: groep 1/2a, groep 1/2b en groep 1/2c. We werken bewust met deze heterogene kleutergroepen. Dit doen we omdat de ontwikkeling van kleuters sprongsgewijs verloopt. Dit betekent dat het kind op het ene moment een ontwikkelingsvoorsprong kan hebben op een bepaald gebied en hij kan een paar maanden later, wat betreft zijn ontwikkeling, weer op hetzelfde niveau als leeftijdsgenootjes zitten of even een ontwikkelingsachterstand doormaken. Wanneer we kinderen van verschillende leeftijden en niveaus bij elkaar zetten in een groep, worden meerdere niveaus aangeboden. Een kind kan zo aansluiten bij het niveau dat bij hem of haar past.

Kleuters zijn nieuwsgierig. Ze willen graag alles weten en meemaken. Zo zijn jonge kleuters vaak nieuwsgierig naar wat oudere kinderen al kunnen en willen dit dan zelf ook bereiken. In een combinatiegroep bij de kleuters is daar ruimte voor. Wanneer een kleuter, die net op school is, het bijvoorbeeld interessant vindt om met letters te werken samen met een groep 2 leerling dan is dat mogelijk. Daarnaast leren kinderen van en met elkaar en krijgt de sociaal-emotionel ontwikkeling een impuls doordat de oudere kinderen de jongere kinderen kunnen helpen.

 

Groep 3 t/m 8

De midden- en bovenbouw bestaat uit negen groepen. We werken met één combinatiegroep in groep 4/5 en verder hebben we enkele of dubbele groepen. De groepsgrootte is afhankelijk van de instroom en de onderwijsbehoefte van kinderen in de groep.

 

Voorschoolse- en buitenschoolse opvang (VSO en BSO)

Binnen ons kindcentrum verzorgt kinderopvang Walcheren (hierna: KOW) onze VSO en BSO. De VSO is van 7:00 – 8:30. De kinderen worden naar de klas gebracht of mogen als ze wat ouder zijn zelf naar de klas toelopen. De BSO is van 14:00 – 18:00.

Van 07.00 tot 08.30 uur is de voorschoolse opvang (VSO) geopend. Je kind gaat lekker spelen onder begeleiding van pedagogisch medewerkers én jij kunt op tijd op je werk zijn. De kinderen die om 07.00 uur starten, krijgen ontbijt.

Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je niets liever dan ontspannen en fijn spelen met leeftijdsgenootjes. Dat kan bij de BSO! Als alle kinderen zijn gearriveerd, wordt er eerst wat gegeten en gedronken. Daarna is het speeltijd. Samen buitenspelen, verkleden, knutselen, sporten, spelletjes doen en nog veel meer. Bij de BSO organiseren we activiteiten rondom de vier thema’s; sport & spel, kunst & cultuur, techniek en natuur. Vanzelfsprekend mogen de kinderen zelf kiezen wat zij leuk vinden om te doen.

In de schoolvakanties is de BSO ook open en bieden we gehele dagen aan. De medewerkers maken er dan een echt feestje van, het is tenslotte vakantie!

 

Rondleiding aanvragen?
Ga voor meer informatie over de buitenschoolse opvang, het aanvragen van een rondleiding, de kosten en het inschrijven naar https://www.kinderopvangwalcheren.nl/locatie/boemerang/