Ons onderwijs

Het kiezen van een school voor je kind(eren) is belangrijk en niet altijd gemakkelijk. In Middelburg is er een ruime keuze aan scholen. Op deze website en in onze schoolgids beschrijven wij wat we belangrijk vinden en waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie wij werken en wat je van ons mag verwachten.

Waarom zou je voor de Franciscusschool kiezen?

 • Een warm en veilig pedagogisch klimaat.
 • Een middelgrote school (ongeveer 260 leerlingen), dus persoonlijk, toegankelijk (en gezellig!).
 • Open katholieke school waar kinderen ook leren respect te hebben voor mensen met andere opvattingen en geloofsovertuigingen.
 • Veel aandacht voor basisvaardigheden.
 • Aandacht voor afstemming op het eigen niveau van kinderen.
 • Verrijking en plusgroep voor meer- en hoogbegaafde kinderen.
 • Groepsdoorbroken ateliers voor groep 3-8 waarin we de creativiteit van kinderen stimuleren met activiteiten passend bij de leerlijnen van beeldende vorming, muziek, dans/drama en techniek.
 • Stimuleren van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid (eigenaarschap) van kinderen. Hierbij zetten wij ICT in als middel, bijvoorbeeld door te werken met Snappet bij het vak rekenen.
 • Thematisch, spelend leren in groep 1/2.
 • Coƶperatieve werkvormen die samenwerking stimuleren.
 • Duidelijke regels, afspraken en structuur die een veilige leeromgeving creĆ«ren.
 • Een kindcentrum in ontwikkeling met goede samenwerking met kinderopvang peutergroep en BSO.