Missie en Visie

De huidige missie en visie van onze school vindt u in de schoolgids 2019-2020. Gedurende dit schooljaar stellen wij een vernieuwde missie en visie op.