Plusklas

Op woensdag wordt de Plusklas georganiseerd voor leerlingen uit groep 6-7-8. De leerlingen zijn om de week aan de beurt en werken dan de gehele ochtend binnen deze groep (8.30-12.00 uur). Ze worden begeleid door juf Carolina.
De kinderen werken deze ochtend aan hun intellectuele, creatieve, communicatieve en sociaal-emotionele competenties.

 

Doelgroep

Wanneer duidelijk in kaart gebracht is dat een leerling een ontwikkelingsvoorsprong heeft, wordt dit met de directeur, IB-er en leerkracht van de Plusklas besproken. Een leerling komt in de Plusklas wanneer de leerling niet voldoende uitdaging binnen de klas kan krijgen, om tegemoet te kunnen komen aan zijn/haar ontwikkeling. Dit zal altijd met ouders worden besproken.

 

Werkvormen

De leerlingen van de Plusklas krijgen, naast hun gewone werk binnen de groep, regelmatig verrijkingswerk aangeboden. Dit kunnen bijvoorbeeld ZON-taken zijn. De kinderen werken dan aan aparte taken op eigen niveau. Daarnaast werken ze in de Plusklas aan:

 

Doelen en vaardighedenlijst van het SLO

De doelen in deze lijst zijn geordend in drie domeinen:
- Leren Leren: Hierbij gaat het om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die wezenlijk zijn voor het verwerven en toepassen van kennis. In dit proces zijn taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie (kortom een goede werkhouding) van groot belang.
- Leren Denken: Binnen dit doel draait het om het ontwikkelen van en reflecteren op hogere denkvaardigheden. Analytisch denken, creatief denken en kritisch denken worden hierbij benoemd.
- Leren voor het Leven: Het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden op persoonlijk gebied. Inzicht in jezelf is hierbij van belang. Weten wat je sterke en zwakke punten zijn en daar op een goede manier mee om kunnen gaan.

 

Integratiematrix

Door vragen te (leren) stellen op verschillende niveaus (Bloom) en het ontdekken en gebruiken van verschillende intelligentievoorkeuren (Gardner) verrijken we thema’s en opdrachten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloomcirkels

Via deze cirkels doen we een beroep op het hogere orde denken. Deze “taxonomie” van Bloom wordt gebruikt als hulpmiddel bij het formuleren van leerdoelen. Hierbij wordt geprobeerd het volgende te stimuleren:
- verder en meer kritisch nadenken
- probleemoplossend vermogen activeren
- ontlokken van discussie
- het zelfstandig op zoek gaan naar informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenteren

Elke opdracht wordt door de leerlingen gepresenteerd. Soms doen ze dit alleen, een andere keer in een tweetal of klein groepje. Binnen hun werkproces denken de leerlingen in ieder geval na over de volgende stappen:
- Wat weet ik er al van?
- Wat wil ik bereiken?
- Welke manieren zijn er?
- Welk idee is het beste?
- Doen en hoe gaat het?
- Hoe is het gegaan?
- Ik vertel het aan anderen?
- Wat heb ik geleerd?

 

Pittige Plus Torens:

Projectmatig samenwerken, leren leren, reflecteren, plannen, leren fouten maken. Bij elk project werken de leerlingen zelfstandig op hun eigen niveau in kleine groepjes van twee of drie kinderen, of alleen. Ze doorlopen tijdens elk project de verschillende fasen van het TASC-model. Tijdens het doorlopen van het gehele TASC-model gaan de leerlingen: oriënteren, onderzoeken, ontwerpen, plannen, testen, uitvoeren, presenteren en evalueren. De leerlingen hebben na iedere fase een reflectiemoment met de leerkracht van de Plusklas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen projecten

Kinderen mogen zelf een project uitkiezen en verwerken volgens het TASC-model.

Voor onze projecten zijn we nog op zoek naar materialen voor het Infinity Lab. Klik hier voor onze sponsorbrochure.

 

Bedrijfsbezoek

Elk jaar wordt er een bedrijfsbezoek georganiseerd, of halen we een bedrijf binnen de school.