Medezeggenschapsraad

Wie staat er volgend jaar voor welke klas?
Welke lesmethoden worden er gebruikt?
Hoe ziet het schoolplein eruit?
Wat is het schoolplan voor de komende jaren?

Over dit soort zaken leest u meestal in het Frans Weekblad of in de schoolgids. Maar de ouders en leerkrachten praten en beslissen zelf ook mee over zulke onderwerpen. Dat doen we in de medezeggenschapsraad.

 We zijn op dit moment met zes personen, 3 leerkrachten en 3 ouders.

De ouders:
Kristel Boonstra
Linda Nijssen
Wilko van de Velde

De leerkrachten:
Hildegard Tawfik
Carolina Simpelaar
Carolien Euser

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Zo hebben de ouders en het personeel invloed op het reilen en zeilen van de school.
De directie en het bestuur moeten over veel onderwerpen overleggen met ons. Soms krijgen we alleen informatie, maar over andere onderwerpen moeten we een advies geven of besluiten of we met de aanpak instemmen. De directie en het bestuur hoeven ons advies niet verplicht op te volgen, maar ze moeten het wel serieus bekijken.

We komen ongeveer elke twee maanden bij elkaar en overleggen dan, vaak met de directeur erbij, over de school. De vergaderingen zijn openbaar, dus als u er een keer bij wilt zijn, kan dat. Van de vergadering wordt altijd een verslag gemaakt, dat via de website van de school is te lezen.

De Franciscusschool werkt samen met een aantal andere katholieke basisscholen in de Stichting Prisma. Daarin worden besluiten genomen die alle scholen aangaan. Ook daar hebben we invloed op, via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. In de GMR zitten MR-leden van alle aangesloten scholen.

Heeft u een vraag of vindt u dat iets ter sprake moet worden gebracht bij de medezeggenschapsraad, dan kunt u ons altijd aanspreken. Ook kunt u een vergadering bezoeken of een e-mail sturen naar mrfranciscus@prisma-scholen.nl